Scholenproject St.Jan

Onder leiding van de kunstenaar Gerard W. Rietbergen, de Brede School in Gouda en het GouwePalet is een scholenproject gestart dat ten doel heeft om in de maand juni 2015 een tentoonstelling in te richten van striptekeningen en schilderijen. Het thema van dit leuke en belangrijke evenement borduurt voort op het feit dat de wereldberoemde gebrandschilderd ramen in de St. Jan als het ware een stripverhaal vormen, en wel de langste ter wereld.

Kinderen van verschillende scholen in Gouda gaan strips schilderen die in juni 2015 in de kerk te zien zijn. Eerst maken de kinderen een ontwerp en schilderen dit daarna op cartons (gelijk de cartons die als ontwerp zijn gebruikt voor de echte ramen in kerk). De mooiste van de cartons worden ook op doek geschilderd. Elke striptekening of schilderij beeldt een Bijbelse spreuk uit.

Nu al kan gesproken worden van een enthousiast en geslaagd project. De kinderen worden begeleid door leden van het GouwePalet. Schilders van het GouwePalet nemen ook deel aan het project door zelf enkele strips op cartons en doek schilderen en tegelijk met de kinderen in de St.Jan tentoon te stellen.

Wordt vervolgd